worldex

ფოთის/ბათუმის პორტიდან 20’, 40’ და 40’DC/HC კონტეინერების ტრანსპორტირებას კავკასიის ნებისმიერ რეგიონში

ფოთის/ბათუმის პორტიდან 20’, 40’ და 40’DC/HC კონტეინერების ტრანსპორტირებას კავკასიის ნებისმიერ რეგიონში

On Декабрь 14, 2016, Posted by , In სიახლეები, With No Comments

კომპანია “ვოლდ ექსი” გთავაზობთ ფოთის/ბათუმის პორტიდან 20’, 40’ და 40’DC/HC კონტეინერების გაფორმებას და სახმელეთო ტრანსპორტირებას კავკასიის ნებისმიერ რეგიონში, როგორც ავტომობილების, ასევე რკინიგზის მეშვეობით. კომპანიას გააჩნია საკუთარი ავტო პარკი, რაც საშუალებას გვაძლევს შემოგთავაზოთ კონკურენტუნარიანი შეღავათიანი ტარიფი. ასევე საშუალება გეძლევათ ფოთში ან ბათუმში ჩასვლის გარეშე მიიღოთ კუთვნილი ტვირთი კავკასიის ნებისმიერ საბაჟო ტერმინალზე.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *