გადმოკვეთა თუ არა თქვენმა ტვირთმა/სატრანსპორტო საშუალებამ საქართველოს საზღვარი


კონტეინერის ნომრის ძიება
ქ.ფოთის ტერმინალში დასაწყობებული ავტომობილის სურათები
(მიუთითეთ VIN კოდის ბოლო ექვსი სიმბოლო)

(მიუთითეთ VIN კოდის ბოლო ექვსი სიმბოლო)კონტეინერის ძიება